Tự động robot Studio

Làm quen với các đối tác mới trong chụp ảnh sản phẩm

FRAME

Máy ảnh và nền đi du lịch tất cả xung quanh sản phẩm-ngay cả dưới kính-vì vậy không chỉ ảnh và 360 ° quay, mà còn có thể chụp các mô hình 3D quang trắc tự động.

ĐỌC THÊM
PhotoRobot FRAME không có đèn được cài đặt

CENTERLESS TABLE

Một giải pháp phổ quát cho chụp ảnh sản phẩm không có bóng. Không cần cắt.

ĐỌC THÊM
PhotoRobot Bàn xoay kính 850 mm với đèn nhấp nháy và nền trắng

TURNTABLE

Các Turntable robot là một thay thế cho Centreless bảng của chúng tôi cho các nhiếp ảnh của các đối tượng nặng hơn.

ĐỌC THÊM

VARIO

Cần phải kiểm soát vị trí và khoảng cách của máy ảnh từ đối tượng? Nhìn không xa hơn.

ĐỌC THÊM
PhotoRobot VARIO được cài đặt trên PhotoRobot Bàn xoay kính 850 mm

MULTICAM

Một hệ thống đa camera cho 3D và nhiều hàng hình ảnh chụp cùng một lúc.

ĐỌC THÊM

CASE

Một máy trạm robot cầm tay. Dễ dàng thiết lập, không bóng, không cắt yêu cầu.

ĐỌC THÊM

CUBE

Linh hoạt nhất PhotoRobot . Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các robot khác.

ĐỌC THÊM

ROBOTIC ARM

Đối với 3D, bay-cam và nhiều dòng hình ảnh.

ĐỌC THÊM

TURNING PLATFORM

Bàn xoay phổ quát cho các đối tượng lớn và/hoặc nặng.
Lên đến 1500 kg!

ĐỌC THÊM

CATWALK

Để trình bày trong chuyển động.

ĐỌC THÊM

Phụ kiện

Một loạt các phụ kiện để làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

đi tới Tổng quan về robot